דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
5 of 1 Page

רישום מאגר יועצים דיגיטלי

שלב 1

יועץ/ת, אנא הקדש/י מספר דקות למילוי הגשת הבקשה כיאות.

ניתן להגיש מועמדות לשמש כיועץ/ת/ים בתחומים הבאים: קבלנים לעבודות עפר, קבלנים לעבודות הנדסיות, הידרולוגים ומתכנני ניקוז, אדריכלי נוף, יועצי בטיחות, אקולוגים, מודדים, מהנדסי קונסטרוקציה, יועצי נגישות, יועצי ביסוס וקרקע, שמאי מקרקעין, ניהול פרויקטים ופקוח הנדסי, בניה ניהול ותחזוקת מערכות מידע גיאוגרפיות ממוחשבות GIS, יועץ בנושאי נזיקין וביטוח, קבלן להדברת עשבייה, צילומי אויר והכנת אורטופוטו, שירותי דפוס, פלוט, צילומים והעתקות וציוד משרדי.

מילוי כל השדות הנדרשים בטופס (הנקבעים לפי התחום והזהות המשפטית של היועץ) הינו תנאי הכרחי להגשת בקשה מועמדות לשמש כיועץ

כדי שתהליך הגשת הבקשה יהיה יעיל ומהיר, מומלץ להכין מסמכים בפורמט pdf כשהנפח המקסימלי של כל אחד מהם לא יעלה על 2 מגה בייט

נא להקפיד ולהעלות כל מסמך בנפרד למקום המיועד לו במערכת. מסמכים בנושאים שונים שיטענו בקובץ גדול אחד לא ייבדקו !

להלן רשימת מסמכים רלוונטים שיש להכין לטעינה בהמשך התהליך ( רשימה משתנה לפי ההקשר והזהות המשפטית של המגיש) :

  • אישור ניהול ספרים
  • אישור ניכוי מס במקור
  • תעודת עוסק מורשה
  • אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק
  • תעודת התאגדות (לחברה )
  • אישור רשם (לשותפות רשומה)
  • תעודות השכלה (ככל שנדרש)
  • תעודות רישוי מקצועי תקף (ככל שנדרש)
  • מסמך פרופיל חברה/קורות חיים
  • מכתבי המלצה

בכל בעיה במילוי הטופס ניתן לפנות לעורך האתר במייל

פרטי ממלא הטופס

יש להקליד מספר טלפון בפורמט 123-456-7890

כתובת דוא״ל לא חוקית

פרטי הספק /חברה

יש לרשום את שם הספק (כפי שמופיע ברישומי רשויות המס)

ספרות בלבד

חובה לבחור באחד מסוגי ההתאגדות

יש לסמן אפשרות אחת

תנאי סף

ללא סימון כל תנאי הסף הנדרשים לא ניתן להמשיך בהגשת הטופס
במקרה שאין תנאי סף יש להקליק על ׳הבא׳ (ניתן להוסיף הערות בעמוד הבא) .

אני/ו מאשר/ת/ים כי הנני/ו עומד/ת/ים בתנאי הסף הבאים:

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לצרף אישור ניהול ספרים

יש לצרף אישור ניכוי מס במקור

יש לצרף תעודת עוסק מורשה

יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק

יש לצרף תעודת התאגדות

יש לצרף אישור רשם לשותפות רשומה

יש לצרף תעודות המעידות על השכלה (ככל שנדרש)

יש לצרף צילום רישיון מקצועי

יש לצרף פרופיל חברה/שותפות/קורות חיים

Invalid Input