דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size

במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה.

לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון.

רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 31 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 16/10/2017

לקראת החורף המתקרב נייחל שהגשם ירד בעיתו וירדו עלינו גשמי ברכה.

כחלק מהערכות לקראת החורף יש לבדוק את תקינות מערכת הניקוז באזורכם.

פורסם ב - מידע מקצועי

רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים.

השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון.

השבילים מאופיינים בתכנון ידידותי לסביבת הנחלים.

פורסם ב - פרוייקטים

רשות הניקוז ממשיכה במדיניותה לייצוב צמחי של גדות הנחלים.

השנה הושלם קטע שבין תחנת המעבר פ"ת לכביש 5.

פורסם ב - פרוייקטים

רשות הניקוז סיימה את שלב א' בהסדרת נחל הדרים בקטע בית עלמין שמטרתו הייתה להגן על כביש הכניסה לבית עלמין.

פורסם ב - פרוייקטים

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 85 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 29/06/2017

דו"ח זה מסכם תופעות הידרולוגיות מרכזיות אשר התרחשו בעונת הגשמים 2016/17. הדו"ח כולל בתחילתו התייחסות למאפיינים הידרו-מטאורולוגיים, כגון: עובי ותפרוסת המשקעים באזורים השונים בארץ תוך דגש לאגני הניקוז העיקריים, אחוז המשקעים שירדו במערכת הארצית ביחס לממוצע, מספר ימי הגשם בעונת הגשמים, תיאור המהלך החודשי של המשקעים והתייחסות לפרקי גשם מרכזיים.

השירות ההידרולוגי מצביע מזה מספר שנים על שינוי מובהק במשטר ההידרו-אקלימי, בעיקר באגנים הצפוניים. שינוי זה כבר גורם לירידה בנפחי וזמינות המים במערכת הארצית והתדלדלות חמורה באוגר של מקורות המים הטבעיים.

 

פורסם ב - מידע מקצועי

התכנית החינוכית "צעירים מתכננים" התקיימה בשנת הלימודית תשע"ז 2016-2017 בשכבת כיתות ט' בקרית החינוך "יובלים" באור יהודה, וכללה כ-325 תלמידים.

מטרתה היתה לשלב את בני הנוער בתהליך תכנון פארק נחלאיילון המתוכנן בעיר, על פני שטח של כ-1100 דונם.

התלמידים הכינו עבודות חקר על נחל איילון, על שיקום נחלים ותכנון פארקים, והציגו אותן בפני חבריהם לכיתה.

התלמידים למדו נתונים תכנוניים שונים על העיר דרך "חידון העיר"; למדו לשרטט בקנה מידה; סיירו בשכונה ולמדו לערוך מיפויי שטח. הם קיבלו כלים מקצועיים להתבונן על המרחב העירוני בעיניים ביקורתיות.

פורסם ב - חינוך וסביבה

שטח הרשות – כ-800 קמ"ר  -  אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר (איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר) וירקון- 27 ק"מ ( 1,000 קמ"ר.546 ק"מ) של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון.

במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,

עמוד 2 מתוך 3