דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
הנחלים ואגני ההיקוות בישראל נושאים בשלושה תפקידים עיקריים: תפקודי נגר…
יש האומרים כי מדינת ישראל היא המדינה הצפופה ביותר בעולם…
הצורך במדריך זה התעורר בעקבות הכנתן של תכניות מתאר רבות…
הארץ מתפתחת בצעדי ענק. נסללים כבישים חדשים, מסילות ברזל, מונחים…
מצבם של נחלי ישראל — במרחב הפתוח ובתחומי הערים —…
רשויות הניקוז מנהלות חלקים ניכרים מנחלי החוף. ניהול נחלים זה…
עקרונות ה LID ויתרונות השיטה, טכניקות שונות ליישום. למה אנחנו…
הדו"ח בא לסקור ולמפות את כלל החסמים העומדים בפני ההטמעה…
עמוד 6 מתוך 7