דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
רביעי, 21 אוגוסט 2019 11:57

קול קורא להשתתפות רשות ניקוז ירקון במימון תכניות חינוכיות בנושא הנחלים

רשות ניקוז ירקון פונה בזאת לרשויות החברות להגיש הצעות להשתתפות בתוכניות חינוכיות סביבתיות.

מטרת הפרויקט לעודד רשויות  מקומיות (או בתי ספר)  לייזום ולהכין תכנית חינוכית שבמרכזן העמקת תחום הקיימות בקרב התלמידים, חנוך לאזרחות פעילה התורמת לשיקום ושמירה על ניקיונו של הנחל העובר בתחומן, והטמעת ערכי שמירת טבע בקרב התלמידים והקהילה הסובבת.

התכנית החינוכית המוצעת תתבסס על פעילות חינוכיות רב שנתיות, החל משנת 2020, המשלבות את החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, במסגרתה יחשפו התלמידים לתכנים סביבתיים ותחומי ידע הקשורים לנחל וסביבתו, ופעילויות מעשיות הקשורות לנחל.

רשאים להגיש בקשות: הרשויות המקומיות החברות ברשות ניקוז ירקון.

התמיכה תתבצע דרך מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

תנאים לקבלת התמיכה בתכנית:

 1. אשור או המלצה של אגף החינוך ברשות המקומית, ו/או היחידה הסביבתית.
 2. אשור הבקשה ע"י צוות הנהלת הרשות לאישור פרויקטים.
 3. לתכנית תצורף בקשה מפורטת לסעיפי התמיכה המבוקשים.
 4. הצגת מקורות כספיים נוספים.
 5. התמיכה שאושרה תזוכה לאחר השלמת הפעילות על-סמך דוחות ביצוע וחשבונות חתומים ע"י גורם מוסמך בביה"ס /או ברשות המקומית.

הקף התמיכה:

 1. הקף התמיכה השנתי עד 200,000 ₪ לכלל המשתתפים.
 2. סכום מקסימלי לתכנית אחת לשנה 35,000 ₪.
 3. המשך תמיכה בתכנית לשנה נוספת, יהיה מותנה בעמידה ביעדי התכנית בשנה הראשונה.
 4. התמיכה אינה כוללת הסעות ותכלול הדרכה ועזרי הדרכה בלבד.

התכנית תכלול את הנושאים הבאים:

 • חזון ביה"ס/המוסד (בהקשר הסביבתי) רציונל התכנית, מטרות ויעדים אופרטיביים.
 • הגדרת קהל היעד אליו מכוונת התכנית.
 • הצעות מפורטות להקניית ידע ומודעות בתחומי הפיתוח בר-קיימא הקשורים לנחל.
 • הצעות מפורטות לפעולות אקטיביות הקשורות לנחלים.
 • הצעות לבניית מנגנוני ליווי ובקרה של התכנית כולל הפעולות האקטיביות ופעילויות מתמשכות.
 • התחייבות לפרסום הפעולות באמצעי התקשורת המקומיים ובאתר האינטרנט של הרשות המקומיות.
 • פרוט העלויות של כלל התוכניות לרבות כלל מקורות המימון שלהם.

בקשות לתמיכה בתוכניות חינוכיות לשנת 2020 יתקבלו עד ליום חמישי 14/11/19. לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ב ב ר כ ה

 

דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון