דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
7 of 1 Page

רישום מאגר יועצים דיגיטלי - מתכננים סטטוטוריים, ליווי וקידום פרוייקטים

שלב 1

יועץ/ת, אנא הקדש/י מספר דקות למילוי הגשת הבקשה כיאות.

ניתן להגיש מועמדות לשמש כיועץ/ת/ים בתחומים הבאים:
מתכננים סטטוטוריים וליווי וקידום פרוייקטים

מילוי כל השדות הנדרשים בטופס (הנקבעים לפי התחום והזהות המשפטית של היועץ) הינו תנאי הכרחי להגשת בקשה מועמדות לשמש כיועץ

כדי שתהליך הגשת הבקשה יהיה יעיל ומהיר, מומלץ להכין מסמכים בפורמט pdf כשהנפח המקסימלי של כל אחד מהם לא יעלה על 2 מגה בייט

נא להקפיד ולהעלות כל מסמך בנפרד למקום המיועד לו במערכת. מסמכים בנושאים שונים שיטענו בקובץ גדול אחד לא ייבדקו !

להלן רשימת מסמכים רלוונטים שיש להכין לטעינה בהמשך התהליך (רשימה משתנה לפי ההקשר והזהות המשפטית של המגיש) :

  • אישור ניהול ספרים
  • אישור ניכוי מס במקור
  • תעודת עוסק מורשה
  • אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק
  • תעודת התאגדות (לחברה)
  • אישור רשם (לשותפות רשומה)
  • תעודות השכלה (ככל שנדרש)
  • תעודות רישוי מקצועי תקף (ככל שנדרש)
  • מסמך פרופיל חברה/קורות חיים
  • מכתבי המלצה

בכל בעיה במילוי הטופס ניתן לפנות לעורך האתר במייל

פרטי ממלא הטופס

יש להקליד מספר טלפון בפורמט 123-456-7890

כתובת דוא״ל לא חוקית

פרטי הספק /חברה

יש לרשום את שם הספק (כפי שמופיע ברישומי רשויות המס)

ספרות בלבד

חובה לבחור באחד מסוגי ההתאגדות

יש לסמן אפשרות אחת

תנאי סף

ללא סימון  תנאי הסף הנדרשים לא ניתן להמשיך בהגשת הטופס.

ניתן להוסיף הערות בעמוד האחרון של הטופס.

אני/ו מאשר/ת/ים כי הנני/ו עומד/ת/ים בתנאי הסף הבאים:

יש לסמן את כל האפשרויות

יש לסמן לפחות אחד מהסעיפים

יש לסמן לפחות אחד מהסעיפים.

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

יש לצרף אישור ניהול ספרים (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף אישור ניכוי מס במקור

יש לצרף תעודת עוסק מורשה. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק/צילום שיק. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף תעודת התאגדות

יש לצרף אישור רשם לשותפות רשומה. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

יש לצרף תעודות המעידות על השכלה (ככל שנדרש)

יש לצרף צילום רישיון מקצועי

יש לצרף פרופיל חברה/שותפות/קורות חיים. (במידה וצרפת קובץ וההערה עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס).

יש לצרף קבצים בפורמט של pdf, word או תמונה (jpg, gif, png). עד גודל של 4MB (אם יש קובץ גדול יותר נא לפצל אותו או לשלוח למייל הנ״ל).

במידה וצרפת קובץ וההערה בדבר נחיצות הקובץ עדיין מופיעה - הבעיה היא עם תקינות הקובץ. נא שמור/רי את הקובץ מחדש ואז צרף/י אותו לטופס.

במקרה והנך נתקל בקושי טכני - ניתן לשלוח את הקובץ גם במייל ל office@rny.org.il (עם אזכור של שם המגיש ותאריך ההגשה).

Invalid Input