דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

שבילי אופניים

רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים. השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון. השבילים מאופיינים…
רשות ניקוז ירקון בשיתוף עם גורמים נוספים כמו: רשויות מקומיות במרחב, משרדי ממשלה רשות נחל ירקון, רשות הטבע והגנים וקק"ל מקדמת פרויקטים של שבילים לרוכבי…