דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ייצוב גדות

ייצוב גדות

הסתיים ביצוע פרוייקט ייצוב צמחי לדפנות נחל מזור בקטע העבודות לקו U (באזור פתח תקווה). במסגרת המשך פרויקט ייצוב צמחי של גדות הנחלים.
רשות הניקוז ממשיכה במדיניותה לייצוב צמחי של גדות הנחלים. השנה הושלם קטע שבין תחנת המעבר פ"ת לכביש 5.