דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
מסילה רביעית באיילון

מסילה רביעית באיילון

במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה. לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון. רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל
מצגת מדיון במליאת הות"ל -  26.12.16 במסגרת הדיון במסילה הרביעית והשלכתה על הניקוז באיילון