דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שני, 12 דצמבר 2016 21:18

תוכנית אב אגנית לניקוז מאי 2016

פלגי מים פלגי מים

בדיקת מתקני ויסות ראשונית מאי 2016

במסגרת תכנית אב לאגן הירקון בוצע פרק א'- פרק הידרולוגי. פרק ב' של תכנית האב הינו הפרק ההידראולי.

ההסתכלות על האגן בפרק זה הינה כזו המחלקת אותו לשניים- אגן נחל איילון הדרומי ואגן נחל ירקון הצפוני. אגן איילון קודם גם במסגרת המסילה הרביעית אשר במסגרתה נבדקו מספר מתקני ויסות על מנת לצמצם את הספיקה המגיעה אל תעלת האיילון.

כהמשך לבדיקות שנעשו עבור מתקני הוויסות באגן נחל איילון נעשו בדיקות עבור מתקנים באגן נחל ירקון. עבודה זו מטרתה להציג את המתקנים השונים, על יכולת הריסון שלהם.

פלגי מים בע"מ – חברה לפיתוח מקורות מים יקנעם מושבה 20600
972-4-9893231
972-4-9893502 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נערך לאחרונה ב- שלישי, 11 אוגוסט 2020 17:40