דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

תוכנית אב אגנית לניקוז ירקון

תכנית אב אגנית לניקוז

שטח הרשות – כ-800 קמ"ר.

אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר:

 • איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר. •ירקון- 27 ק"מ  / 1,000 קמ"ר.
 • 546 ק"מ של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון.

במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,

והזרוע עוד נטויה (משבר דיור וכו')...

האתגר- פיתוח ובינוי מול תפקוד מערך הניקוז

קבצי הפרוייקט:

 1. תכנית אב אגנית לניקוז אגן ירקון - איילון (מצגת)
 2. תכנית אב לניקוז, כרך א' - הידרולוגיה
 3. תכנית אב לניקוז כרך ב' – הנדסת ניקוז ותחזוקה
 4. פשטי הצפה
  1. נחל ירקון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 1)
  2. נחל איילון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 2)
 5. איגומים קיימים ומתוכננים באגן איילון
 6. אתרי ריסון
  1. אגן נחל איילון - מתקני ריסון
  2. אגן נחל ירקון - אתרי ריסון
 7. נספחים
  1. חתכי רוחב
   1. חתכי רוחב - נחל ירקון
   2. חתכי רוחב - נחל איילון
   3. חתכי רוחב - הרצליה גיל ים
  2. טבלאות נתונים
   1. טבלאות נתונים - נחל הירקון
   2. טבלאות נתונים - נחל איילון
   3. טבלאות נתונים - הרצליה גיל ים
  3. סיכומי סיורים
   1. סיכומי סיורים - נחל ירקון
   2. סיכום סיורים - נחל איילון
  4. צירים הידרואלים
   1. צירים הידראולים - נחל ירקון
   2. צירים הידראולים - נחל איילון
   3. צירים הידראולים - הרצליה גיל ים
עמוד 3 מתוך 3