דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

תוכנית אב אגנית לניקוז ירקון

תכנית אב אגנית לניקוז

שטח הרשות – כ-800 קמ"ר.

אגן ירקון איילון מנקז כ-1800 קמ"ר:

 • איילון- 53 ק"מ / 800 קמ"ר. •ירקון- 27 ק"מ  / 1,000 קמ"ר.
 • 546 ק"מ של נחלים ותעלות באחריות ר.נ ירקון.

במורד האגן מטרופולין גוש-דן האזור הצפוף ביותר בארץ,

והזרוע עוד נטויה (משבר דיור וכו')...

האתגר- פיתוח ובינוי מול תפקוד מערך הניקוז

קבצי הפרוייקט:

 1. תכנית אב אגנית לניקוז אגן ירקון - איילון (מצגת)
 2. תכנית אב לניקוז, כרך א' - הידרולוגיה
 3. תכנית אב לניקוז כרך ב' – הנדסת ניקוז ותחזוקה
 4. פשטי הצפה
  1. נחל ירקון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 1)
  2. נחל איילון - צירי זרימה ראשיים ופשטי הצפה (גיליון 2)
 5. איגומים קיימים ומתוכננים באגן איילון
 6. אתרי ריסון
  1. אגן נחל איילון - מתקני ריסון
  2. אגן נחל ירקון - אתרי ריסון
 7. נספחים
  1. חתכי רוחב
   1. חתכי רוחב - נחל ירקון
   2. חתכי רוחב - נחל איילון
   3. חתכי רוחב - הרצליה גיל ים
  2. טבלאות נתונים
   1. טבלאות נתונים - נחל הירקון
   2. טבלאות נתונים - נחל איילון
   3. טבלאות נתונים - הרצליה גיל ים
  3. סיכומי סיורים
   1. סיכומי סיורים - נחל ירקון
   2. סיכום סיורים - נחל איילון
  4. צירים הידרואלים
   1. צירים הידראולים - נחל ירקון
   2. צירים הידראולים - נחל איילון
   3. צירים הידראולים - הרצליה גיל ים
פרק זה, השני בתכנית האב לניקוז, עוסק בפן ההידראולי- ניתוח הזרימות בצירי הזרימה באגן. בסיסי הנתונים לפרק זה הינם סיורי השטח שבוצעו לאורך צירי הניקוז, מדידת "Lidar" ומדידות מפורטות, תכניות ועבודות שנאספו ואינפורמציה שנאספה מגורמים נוספים. תצוגת הנתונים בפרק זה כוללת את סקירת הערוצים הראשיים כאשר בכל ערוץ יוצגו נתונים כלליים על הערוץ (גודל אגן ההיקוות, אורך הערוץ, שיפוע ממוצע וכו'), ספיקות התכן המחושבות, וסקירת המתקנים הקיימים בערוץ (בהתבסס על סיורי השטח שבוצעו). לאחר מכן תתואר הרצה הידראולית ותוצאותיה תוך שימת דגש לפשטי הצפה, חתכי נחל, מהירויות זרימה וכו'. בסוף כל ערוץ יוצגו המלצות להסדרת הערוצים: מתקנים הנדרשים להסדרה/שדרוג/ניקוי, חתך…
עמוד 2 מתוך 3