דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 14 דצמבר 2016 19:04

טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות

טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות

הארץ מתפתחת בצעדי ענק. נסללים כבישים חדשים, מסילות ברזל, מונחים קווי גז ומים, ומוקמות שכונות חדשות. רוב הפעולות מתבצעות בשטחים פתוחים וטבעיים שהם בית הגידול לצמחים ולבעלי החיים בישראל. הפיתוח הוא עובדה קיימת, אך אנחנו מחויבים לכוון את הפיתוח כך שההשפעה על המערכות הטבעיות תהיה קטנה
ככל הניתן.

פרסום זה הוא אחד בסדרה של פרסומים של רשות הטבע והגנים, המכוונים אל גופי התכנון ופיתוח התשתיות, במטרה כפולה: הראשונה, מיקוד תשומת הלב בהשפעה השלילית על העולם האקולוגי בישראל כתוצאה מהיבטים מסוימים בפיתוח. השנייה ואולי חשובה יותר, להמליץ על דרכי פעולה ופתרונות המאפשרים להקטין באופן
משמעותי את ההשפעות השליליות של הפיתוח.

פרסום זה עוסק בצמחים פולשים – צמחים גרים שהובאו לארץ מארצות אחרות והיום הם משתלטים על שטחים פתוחים בארץ, מתחרים בצמחייה מקומית ומשנים את הנוף הטבעי, וכך הם פוגעים גם במגוון ביולוגי וגם מסבים נזקים כלכליים. מינים פולשים, בארץ ובעולם, הם גורמים מרכזיים בהכחדה של מינים מקומיים. מתברר שמינים פולשים נוטים לפלוש ולהתבסס דווקא בשטחים שהופרו על ידי פעולות פיתוח. במצב זה, יש להם, במקרים רבים, יתרון על המינים המקומיים. אם לא מטפלים נכון בשולים של כביש חדש או ברצועת קרקע בה מונח צינור מתחת לפני הקרקע, השטח מהווה מסלול להפצה מזורזת של צמחים פולשים ולהעברתם לשטחים חדשים שלא היו נגועים במינים אלה.

תכונה המאפיינת את רוב המינים הפולשים היא שקשה מאוד לבער אותם לאחר שהם התבססו ויצרו אוכלוסיות גדולות. הטיפול בהם הופך ליקר ויעילותו נמוכה. יש הטוענים שלאחר התבססות המין הביעור הופך למשימה בלתי אפשרית. לכן, הפתרון הוא במניעה, ובטיפול בתופעה מיד כשהיא מזוהה.

מסמך זה מגדיר את הבעיה ונותן עצות מעשיות כיצד לתכנן, לבצע, לשקם ולתחזק עבודות עפר כדי למנוע פלישות צמחים גרים. אנו קוראים לכל הגופים העוסקים בתכנון, בביצוע ובתחזוקה של עבודות תשתית בישראל לאמץ את המסקנות של המסמך וליישם אותן.

מההרגרטה וולצ'אק וניר אנגרט
יוני 2012

הורד/י קבצים מצורפים