דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 15:31

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים - נחלים וניקוז (תמ״א 34 ב׳/3)