דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 22:27

השהיית זרימה באגמים בכניסה לגשרים ולמעבירי מים / אינג' משה צ'וברוצקי , דר' לאוניד גריניס ,דר' אורי צדקה

השהיית זרימה באגמים בכניסה לגשרים ולמעבירי מים השהיית זרימה באגמים בכניסה לגשרים ולמעבירי מים

כבר במהלך ביצוע העבודה הודענו לוועדת היגוי כי התחלנו להשתמש בהמלצותינו הראשוניות לטובת פרויקטים של מעצ הקשורים עם הנושא . עם תחילת עבודתנו גם רכבת ישראל הביעה התעניינות וביקשה לקבל מידע על תוצאות ביניים.

תופעת השהית זרימות עקב היווצרות פשטי הצפה במעלה זרימות בגשרים או במעבירי מים מתקיימת מבלי שאנחנו מתכננים אותה באופן ספציפי. אם למשל, גובה הגשר 3 מ' , אז ברור כי צפויה במקום זה הצפת שטחים עם מפלס מים מרבי תואם ל-3 המטרים גובה שלעיל . אורך זמן של ההצפה נמשך כזמן השיטפון ורום המרבי הולך וקטן עד אפס עם סיום השיטפון . שטחי ההצפות ) פשטי הצפה ( במקרים רבים גדולים בהרבה מרוחב האפיק הקבוע לזרימות הרגילות , נפחי הגאויות משתווים כמותית עם הנפחים ההידרולוגיים המחושבים לשיטפונות תכן .