דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 22:36

הכנת הנחיות תכנון הידראולי לערוצי ניקוז ונחלים - סקר ספרות / משה צ׳וברוצקי, אבי פרוינד

סקר ספרות נעשה על בסיס מדריכים פתוחים, מתוך עבודות שנעשו בארץ – מדריך האגף, מע"צ, רכבת ישראל, תחל"ס, עבודות מחו"ל, ובחינה מקדמית של פרוייקטים מישראל.
סקר הספרות מתאר גם את התוכנות והנוסחאות, המשמשות לתכנון הידראולי, ואת היתרונות שלהן והמגבלות שלהן.

עקב כמות עצומה של ספרות בנושא (בעיקר ספרות זרה) בחרנו כמצפן לעבודה זו להציג את המקורות המגיעים מארצות בהן תנאי האקלים דומים לתנאים בישראל (נחלי אכזב ושיטפונות בזק) וכן מקורות אוניברסאליים בנושאים של הידראוליקה. עקב הימצאותם של נושאים מרכזיים בספרים רבים, בחרנו להציג מדגם מייצג (אך מקיף) בלבד. אנחנו רואים את מטרתנו העיקרית לתת הנחיות בהקשר להסדרת נחלים בכדי לייצב את פתחם ולמנוע הצפות.

סקר הספרות בנוי כך שכל מקור ממוספר מלווה בפירוט קצר של תוכן העניינים הרלוונטיים למדריך זה. בנוסף, מופיע קישור לתוכן העניינים המקורי (קובץ PDF) וכן למקור עצמו (קובץ PDF) .

פברואר 2016

הורד/י קבצים מצורפים