דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 14 דצמבר 2016 18:06

שותפים לעשייה

רשות ניקוז ירקון עובדת בשיתוף פעולה עם הגורמים הבאים:

 המשרד לאיכות הסביבה  מקורות  רשות הטבע והגנים
המשרד להגנת הסביבה מקורות רשות הטבע והגנים
 לוגו רשות נחל הירקון  משרד החקלאות  רשות המים
רשות נחל ירקון משרד החקלאות ופיתוח הכפר רשות המים