דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 05 מרס 2017 23:10

נחל הדרים

תיאור כללי:

תוואי הנחל משטחי העיר רמת השרון ועד להתמזגות עם נחל ירקון בק"מ 11.4 של הנחל, מזרחית לכביש 4. בדרכו הוא חוצה את כביש 4 (ק"מ 2.2) ואת כביש 5 (ק"מ 1.8).עם חציית כביש 4 עובר הנחל מהתוואי העירוני במעלה (הכולל את מתחם תע"ש) לתוואי בשטחי המטעים במורדו. לאורך הק"מ 1.0-1.5 עובר במקביל למט"ש רמת השרון.

שטח אגן ההיקוות:

כ- 7.5 קמ"ר. מעלה האגן, כשני שלישים מסך האגן הינו אגן עירוני בשטחי מתחם תע"ש ורמת השרון.

אורך האפיק הראשי:

4,685 מ'.

שיפוע ממוצע:

8.0% (פרומיל). הפרש הגבהים לאורך קטע זה הינו כ- 17 מ'.

ספיקות תכן (מ"ק לשנייה):

תיאור קטע הנחלק"מהסתברות\גודל אגן [קמ"ר]1%2%5%10%
מחציית כביש 4 ועד לירקון 0.0-2.2 7.5 26 21 16 11
עוד בקטגוריה זוy: « נחל רבה נחל הדס »