Text Size
ראשון, 05 מרס 2017 23:36

נחל שילה

נחל שילה ויקיפדיה

תיאור כללי:

אחד מיובליו העיקריים של נחל ירקון. תוואי הנחל במעלה בעמק שילה שבשומרון ומתפתל מערבה בוואדיות היורדות דרך מספר שמורות טבע(נחל שילה עילי, נחל שילה וכו'), ממשיך בין מחצבת נחשונים לגן לאומי מגדל צדק עד להתמזגותו לנחל ירקון בק"מ 20.0 של הנחל. נחל שילה חוצה בדרכו מספר צירי תחבורה ראשיים - כבישים 6, 5, 40, מסילת הרכבת המזרחית ועוד. הנחל ברובו עובר בשטחים חקלאיים לצד השקה  במורדו לשטחי הבינוי הקיימים והעתידיים של פתח תקווה.

שטח אגן ההיקוות:

413 קמ"ר. תרומתו העיקרית של האגן הינה במעלה. נקודת המפתח הראשונה במעלה הינה במחצבת נחשונים בתת אגן בשטח היקוות של 363 קמ"ר. מורד שטח האגן המישורי באופיו, מוסיף עוד כ 50 קמ"ר לכלל האגן, בשטח של 413 קמ"ר, עד התמזגות לנחל ירקון.

אורך האפיק הראשי:

35 ק"מ (כולל שטחים מעבר לגבול הרשות והקו הירוק).אורך האפיק  מגדר ההפרדה ועד לשפך לנחל ירקון 17.4 ק"מ.

שיפוע ממוצע:

לאורך אפיק מערבית לגדר ההפרדה -  5.0‰ (פרומיל). הפרש הגבהים לאורך קטע זה הינו כ- 91 מ'. השיפוע הממוצע לאורך כל הנחל כ1.8%.

ספיקות תכן (מ"ק לשנייה):

במצב הקיים מעלה האגן מווסת כיום ע"י מחצבת נחשונים.

תיאור קטע הנחלק"מהסתברות\גודל אגן [קמ"ר]1%2%5%10%
תוואי הנחל כולו 0.0-17.4 413 373 301 212 147

למידע נוסף: ויקיפדיה

עוד בקטגוריה זוy: « נחל מזור מזרח