דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
חמישי, 23 יולי 2020 15:43

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20.

הנושאים שהיו על סדר היום:

  1. ֿאישור מליאת הרשות על סיום העסקתו של מהנדס הרשות (בהסכמת העובד) מר דמיטרי בודניצקי.
נערך לאחרונה ב- חמישי, 23 יולי 2020 15:45