דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שני, 15 נובמבר 2021 16:01

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 05/2021 (44) מתאריך 04/11/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 05/2021 (44) מתאריך 04/11/21

הנושאים שהיו על סדר היום:

  1. דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  2. דו״ח מהנדס הרשות וסקירה כללית לעבודות התחזוקה והפיתוח שבוצעו ע״י הרשות במהלך השנה.
  3. הצעת תקציב ותוכנית העבודה לשנת 2022.
נערך לאחרונה ב- שני, 15 נובמבר 2021 16:06