דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 08 מאי 2022 15:33

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 2/22 (46) מתאריך 27/03/22

פורסםפרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 2/22 מתאריך 27/03/22

הנושאים שהיו על סדר היום:

  • אישור פרוטוקול מליאה מס׳ 01/22 מתאריך 03.02.22.
  • דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  • אישור הדוחות הכספיים לשנת 2021
  • מינוי חברים לוועדות במקום חברים שסיימו את תפקידם.
נערך לאחרונה ב- שלישי, 24 מאי 2022 14:28