דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שני, 12 דצמבר 2016 21:10

צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז (תיקון), התש״ע-2010